Media Publications Database

We find the best Media/Advertising publications for you.

Graduation Paper: Web 2.0. Contributions to multi-channel management. An exploratory study of the travel, retail and healthcare industries. (by Sjoerd Blauw) [Dutch]

Title: Web 2.0. Contributions to multi-channel management. An exploratory study of the travel, retail and healthcare industries.
Type: Graduation Thesis
Author: Sjoerd Blauw
Short:

“The goal of this research is to identify the contributions of Web 2.0 to multi-channel management in the travel, retail and healthcare industry. This need is created by a technology push from Web 2.0 to companies and multi-channel management. Multi-channel management is defined as ‘the coordination, integration and usage of different channels using different media, which reinforce each other, to create value for the customer and acquire, retain and develop customers which leads to optimal company returns’. A channel is a contact point between the customer and the company using a specific media. A media can be physical, customer contact in a physical shop location, or for example using telephones or the internet as media.”


Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, Studies, , , , , , , , , , , ,

Graduation thesis: The
 Social
 Media
 Use
 of
 Obama
 and
 McCain (by Dave Rigotti)

Title: The
 Social
 Media
 Use
 of
 Obama
 and
 McCain. The 
correlation 
between
 the 
use
 of
social
 media
 web
sites 
among
 different
 age
groups 
and
 the
 influence 
of
 such
 sites
 on
 the
 2008
 presidential
 election.
Type: Graduation Thesis
Author: Dave Rigotti
Short:

“Research
 was
 conducted
 to
 determine
 which
 main
 presidential
 candidate
 of
 the
 2008
 presidential
 election,
 Barack
 Obama
 or
 John
 McCain,
 was
 more
 effective
 at
 using social
 media
 and
 the
 impact
 these
 efforts
 had
 on
 obtaining
 votes,
 with
 a
 breakdown
 by
 age.”


Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, , , , , , , , , , ,

Graduation Thesis: The evaluation of social media effects on marketing communications: the UK consumers’ perspective. (by G. Ivanauskas)

Title: The evaluation of social media effects on marketing communications: the UK consumers’ perspective.
Type: Graduation Thesis
Author: Giedrius Ivanauskas
Short:

“Purpose – The evaluation of Social Media as affective marketing communications tool and channel. The identification of consumer‟s profile of Social Media in the UK.

Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, Studies, , , , , , ,

Graduation Thesis: Le marketing viral. Quand le consommateur devient promoteur. (by Mélissa Diantete) [French]

Title: Le marketing viral : Quand le consommateur devient promoteur.
Type: Graduation Thesis
Author: Mélissa Diantete
Short:

“‘L’intérêt de mes recherches est nécessairement d’essayer d’apporter un regard critique sur le monde de la communication. Mon travail sera donc divisé en 4 grandes parties. Pour commencer, il s’agira de faire un retour en arrière sur les méthodes de publicité dites « classiques ».

Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, , , , , , , ,

Graduation Thesis Mattijs Devroedt: De integratie van de interactive afdeling binnen reclamebureaus in België. Een exploratief onderzoek. [Dutch]

Title: De integratie van de interactive afdeling binnen reclamebureaus in België. Een exploratief onderzoek.
Type: Graduation Thesis
Author: Mattijs Devroedt
Short:

“‘In dit exploratief onderzoek ging ik op zoek naar de variabelen om te onderzoeken hoe ver reclamebureaus staan in de integratie van de intractive afdeling binnen hun structuur. De gevonden variabelen worden een eerste maal getest door vier communicatiebureaus te onderzoeken aan de hand van deze variabelen. Op basis van het resultaat volgt in de zomer een verfijning van de eerder gevonden variabelen om uiteindelijk een effectief onderzoek te kunnen voeren dat het volledige Belgische reclamelandschap in kaart brengt. Dit onderzoek zal plaatsvinden in het najaar.”

Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, Studies, , , , , , , , , , ,

Graduation Thesis Cas Lemmens: Hoe maakt het nieuws het beste gebruik van de nieuwe kanalen? [Dutch]

Title: Hoe maakt het nieuws het beste gebruik van de nieuwe kanalen?
Type: Graduation Thesis
Author: Cas Lemmens
Short:

“‘In dit eindwerk probeer ik een beeld te vormen van de hedendaagse mediawereld. Ik tracht de mediagebruiker te profileren aan de hand van veranderingen in onze maatschappij, en kijk hoe deze invloed hebben op zijn mediagebruik. Daarnaast probeer ik een zo compleet mogelijke lijst van nieuwe media te vormen waar een nieuwsagentschap vandaag rekening mee moet houden. Ik ga na welke media een meerwaarde kan bieden aan nieuws, en overloop kort hoe deze technisch te werk gaan. Ook de rol van het internet komt uitgebreid aan bod, deze speelt op veel meer vlakken een rol dan de meeste andere mediatypes. Ik ga na hoe internet nieuws behandelt, en hoe dit het beste in een workflow kan verwerkt worden. Theorie zal in mijn eindwerk afgewisseld worden met actuele voorbeelden om aan te tonen hoe het werkelijk in praktijk te werk gaat. Naast te overlopen wat er vandaag allemaal met nieuwe media wordt gedaan, probeer ik ook een beeld van de toekomst te vormen, en kijk ik hoe de volgende generatie van nieuwe media de werking van een nieuwsagentschap kan beïnvloeden.”


Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, , , , , , , , , ,

Graduation Thesis Rob van Alphen: Research into the development of social media strategies in corporate communication, directed to the consumer. [Dutch]

Title: Research into the development of social media strategies in corporate communication, directed to the consumer. A study of the perception and adoption of social media among marketing and public relations professionals in Flanders.
Type: Graduation Thesis
Author: Rob van Alphen
School: Vrije Universiteit Brussel
Degree: Master in Communication Sciences
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/advertisinggenius
Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, Studies, , , , , , , , , ,

Thesis: Comm.unities.of.prac.tice 2.0

Title: Comm.unities.of.prac.tice 2.0
How blogs, wikis, and social bookmarking offer facilities that support learning in practice in communities of practice.
Subject:
How blogs, wikis, and social bookmarking offer facilities that support learning in practice in communities of practice.
Type: Thesis
Author: Martin Kloos
Website: http://www.martinkloos.nl
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/martinkloos
Twitter: https://twitter.com/martinkloos
Source: http://www.martinkloos.nl/go.php?http://www.martinkloos.nl/thesis-M.Kloos.pdf
Read the rest of this entry »

Filed under: Student papers, Studies, , , , , , , , ,

Student paper Annick Faas: The
 do’s
 and
 don’ts 
about
 Twitter


Title: Fluent. The
 do’s
 and
 don’ts 
about
 Twitter. Wat
 wel 
en 
niet 
te 
doen
 op
 Twitter.
Subject:
Do’s and don’ts about Twitter
Author:
Annick Faas
School:
Arteveldehogeschool Gent
Type: Graduation paper
Download: do_dont_twitter_eindwerk_annick_faas

Filed under: Guides, Student papers, , , , , , ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.